takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Rhododendron kotschyi Simonk.

różanecznik wschodniokarpacki