atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Rhododendron metternichii Siebold et Zucc. [🔉 ro·do·den·dron *]

różanecznik Metternicha
Rhododendron degronianum Carrière ssp. heptamerum2 (Maxim.) H. Hara