takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Rodgersia pinnata Franch.

rodgersia pierzasta
na stronie — wymagania i uprawa
Rodgersia pinnata
08.07.2007 copyright © by Jacek Soboń
Rodgersia pinnata

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość do 100 cm · kwitnienie: 6-7

Wymagania: światło · cień · woda · gleba wilgotna lub gleba mokra · żyzność · podłoże bardzo żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #5):
• bez odmiany · · ‘Chocolate Wings /PBR/’ · ‘Elegans’ · ‘Hercules’ · ‘Superba’