atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superrosids » rosids » eurosids » Fabidae » nitrogen-fixing » Ord.Rosales » Fam.Rosaceae »

Rubus [🔉 ru·bus]

malina, jeżyna, Brombeere, Himbeere /de/
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

oznaczanie

Bardzo liczny w gatunki rodzaj. Przyczyną jest to, że obok kilku "normalnych" gatunków jest duża liczba populacji rozmnażających się bezpłciowo, apomiktycznie. Przyjęto, ze względów praktycznych, opisywać je w randze gatunku, jeśli dany klon "udowodnił" swoją witalność poprzez zajęcie stanowisk w odległości ponad 20km (tzw. gatunki regionalne) lub ponad 350km (gatunki o szerokim zasięgu). Klony o skrajnych stanowiskach w odległości poniżej 20km to lokalne biotypy, nie opisywane w randze gatunków. W ten sposób w Polsce mamy około setki gatunków jeżyn.

Z powyższego wynika też, że tylko dla pewnej części znalezisk jest możliwe oznaczenie gatunku. W wielu przypadkach można mieć do czynienia z lokalnym biotypem, czy nawet pojedynczą kolonią lub egzemplarzem nowego biotypu, z definicji nieoznaczalnym do gatunku.

Maliny i jeżyny, z reguły, w pierwszym roku tworzą silne pędy wegetatywne. W drugim roku, na tych pędach, w kątach liści wyrastają pędy kwiatostanowe. Po owocowaniu pędy zamierają.

Potencjalnie oznaczalny materiał zielnikowy musi być zebrany:
· na początku owocowania (liście wtedy są w pełni wykształcone a jeszcze są dostępne kwiaty),
· z egzemplarza rosnącego w dobrych warunkach, w miejscu nasłonecznionym, najlepiej izolowanego (trzeba szczególnie uważać, gdy rosną obok siebie, aby zbiór nie był "miksem" różnych biotypów)
i musi zawierać:
· przynajmniej dwa liście wycięte ze środkowe odcinek pędu płonnego (tj. jednorocznego) z pędem długości międzywęźla, w zielniku należy ułożyć je tak aby był pokazany na jednym wierzch, na drugimi spód liści,
· pęd kwiatostanowy wyrastający w środkowej części pędu ubiegłorocznego,
· osobno zachować pewną liczbę płatków korony,
· należy zanotować cechy niezielnikowe, między innymi pokrój krzewu - ułożenie pędów, wysokość tworzonych przez nie łuków; wysoce pożądane jest wykonanie fotografii pokroju.

Operacja pozyskiwania materiału zielnikowego nie jest łatwa. Najpraktyczniejszy jest sekator, rękawiczki, koszula z długim rękawem, długie spodnie oraz uwaga i skupienie na czynności.

W przypadku jeżyn nie każde znalezisko można oznaczyć co do gatunku. Klasyczny klucz może często prowadzić na manowce i nie należy stosować go czysto mechanicznie. Zobacz też uwagi na marginesie.Maliny i jeżyny, z reguły, w pierwszym roku tworzą silne pędy wegetatywne. W drugim roku, na tych pędach, w kątach liści wyrastają pędy kwiatostanowe. Po owocowaniu pędy zamierają.

space

Operacja pozyskiwania materiału zielnikowego nie jest łatwa. Najpraktyczniejszy jest sekator, rękawiczki, koszula z długim rękawem, długie spodnie oraz uwaga i skupienie na czynności.

space

  
↓nieliście pojedyncze
  
    
↓niepędy zielne, do 30 cm wysokości
Rubus chamaemorus (malina moroszka)
Rubus chamaemorus (malina moroszka)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście pojedyncze, zwykle 5-klapowe, sercowato-nerkowate.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Rubus chamaemorus L. (malina moroszka)
wystepowanie
Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Torfowiska.
    
    
↑nie pędy ponad 1 m wysokości, zdrewniałe, dwuletnie
Rubus odoratus (jeżyna pachnąca)
Rubus odoratus (jeżyna pachnąca)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty purpurowe, 3-5 cm średnicy, pachnące.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Rubus odoratus L. (jeżyna pachnąca)
wystepowanie
Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
  Uprawiana ozdobna i rzadko dziczejąca.
    
  
↑nie liście złożone
  
    
↓niepędy zielne, niezdrewniałe, tylko jednoroczne
    
      
↓niekońcowy listek ≤2× dłuższy niż szerszy; owocki (1) 2-6, czerwone
Rubus saxatilis (malina kamionka)
Rubus saxatilis (malina kamionka)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pędy pokryte delikatnymi kolcami, płonne, długie, zakorzeniające się w węzłach. Kwiaty obupłciowe. Owoce czerwone, (1) 2-6. r
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Rubus saxatilis L. (malina kamionka)
wystepowanie
Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Suche lasy, zręby.
      
      
↑nie końcowy listek >2× dłuższy niż szerszy; owocki liczne, żółte
Rubus xanthocarpus (jeżyna żółtoowockowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Owocki liczne, żółte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Rubus xanthocarpus BUREAU et FRANCH. (jeżyna żółtoowockowa)
wystepowanie
malina żółtoowocowa · Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
  Rzadko uprawiana, zdziczała koło Kielc.
      
    
↑nie pędy ±zdrewniałe, część z nich dwuletnia z pędami kwiatowymi
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
      
Rubus idaeus (malina właściwa)
Rubus idaeus
Rubus idaeus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pedy bez kolców lub z drobnymi, igiełkowatymi kolcami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Rubus idaeus L. (malina właściwa)
wystepowanie
malina żółta · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Występuje pospolicie na terenie całego kraju, w świetlistych lasach, na ich skrajach, polanach, zaroślach. Od tego gatunku wywodzi się większość uprawianych odmian maliny.
      
      
↑nie inna kombinacja cech
      
        
↓nieliście głęboko powcinane
Rubus laciniatus (jeżyna wcinanolistna)
Rubus laciniatus (jeżyna wcinanolistna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Rubus laciniatus Willd. (jeżyna wcinanolistna)
wystepowanie
Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
  Często uprawiana ogrodowa jeżyna.
        
        
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
        
subgenus Chamaerubus
subgenus Cylactis
series Saxatiles
series Xanthocarpi
subgenus Anoplobatus
subgenus Idaeobatus
Rubus ×areschoughi
Rubus ×areschoughi
caesius × saxatilis
nothosubgenus ×Idaeorubus
subgenus Rubus
section Caesii
section Rubus subsection Rubus
series Nessenses
series Rubus
series Canadenses
series Alleghenienses
series Mucronati
section Rubus · subsection Hiemales
series Discolores
series Rhamnifolii
series Sylvatici
series Sprengeliani
series Vestiti
series Micantes
series Radulae
series Pallidi
series Hystrix
series Glandulosi
objaśnienie skrótów

występowanie

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Rubus [🔉 ru·bus](pl) malina, jeżyna • Brombeere, Himbeere /de/
rubus, -i (lat., subst., m)
jeżyna (kolczasty krzew i owoc), słowo obecne już w starożytnej łacinie