takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Robinia neomexicana A. Gray

robinia nowomeksykańska
Robinia pseudomexicana? L.

cechy charakterystyczne

W wykazie roślin obcych [234] ten gatunek jest wymieniony. Jednak nowsze badania [315] ustaliły, że nie występuje on spontanicznie na terenie Polski (choć może być uprawiany). Rośliny brane za ten gatunek to różne formy mieszańców robini wątpliwej (Robinia ×ambigua).

Czeklista [24] wymienia Robinia pseudomexicana L. jako gatunek uprawiany w Polsce. Obecnie ten takson nie jest wyróżniany [315].

Drzewa lub krzewy o korze na pniach płytko bruzdowanej lub gładkiej; długopędy i pędy odrostowe obłe. Ciernie zwykle silniejsze niż u zbliżonej robini lepkiej (Robinia viscosa).

space

Kwiatostany w pełni kwitnienia zwarte. Kwiaty najczęściej ±różowe. Przysadki szerokojajowate, ościsto zakończone, trwalsze, zwykle obecne jeszcze na otwierających się kwiatostanach. Kielich krótkorurkowaty, z górną wargą ±głęboko wciętą, stąd ząbki wąskotrójkątne, zaostrzone.

Strąki gęsto pokryte gruczołkami na trzoneczkach (rzadko nagie). Listewka na górnej stronie strąka niewyraźna, szerokości do 0.5mm.

występowanie

Gatunek północnoamerykański. Może być uprawiany na terenie Polski ale nie są znane populacje spontaniczne.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: stan Nowy Meksyk w Ameryce Północnej [czas przybycia na teren Polski: prawdopodobnie w XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym