atlas-roslin.pl

Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst.

fałdownik szeleszczący
Hylocomiadelphus triquetrus (Hedw.) Ochyra et Stebel
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Rhytidiadelphus triquetrus (fałdownik szeleszczący)
poł.-zach.Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Rhytidiadelphus triquetrus (fałdownik szeleszczący)
Rhytidiadelphus triquetrus (fałdownik szeleszczący)
Rhytidiadelphus triquetrus (fałdownik szeleszczący)
XL
Rhytidiadelphus triquetrus (fałdownik szeleszczący)
Rhytidiadelphus triquetrus (fałdownik szeleszczący)
Rhytidiadelphus triquetrus (fałdownik szeleszczący)
Rhytidiadelphus triquetrus (fałdownik szeleszczący)
XL
Rhytidiadelphus triquetrus (fałdownik szeleszczący)
Rhytidiadelphus triquetrus (fałdownik szeleszczący)
Rhytidiadelphus triquetrus (fałdownik szeleszczący)

występowanie

Mszaki.[360]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.39 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Rhytidiadelphus triquetrus (fałdownik szeleszczący)
Rhytidiadelphus triquetrus (fałdownik szeleszczący)
XL
Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów [7]:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090404.1.pkob - Rhytidiadelphus triquetrus (fałdownik szeleszczący); ok. Lubska, woj. lubuskie
090404-1
leg. Piotr Kobierski
/ok. Lubska, woj. lubuskie/ #2
znalezisko 00010000.170.jmak - Rhytidiadelphus triquetrus (fałdownik szeleszczący); poł.-zach.Niemcy
170
leg. Jarosław Makowski
/poł.-zach.Niemcy/ #16