atlas-roslin.pl
takson o niepewnym statusie we fl. PL; być może antropofit [24][491]

Rumex thyrsiflorus Fingerh. [🔉 ru·meks *]

szczaw rozpierzchły
Acetosa thyrsiflora (Fingerh.) Á et D. Löve
Rumex thyrsiflorus (szczaw rozpierzchły)
18.07.2004 copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska
Rumex thyrsiflorus (szczaw rozpierzchły)
Rumex thyrsiflorus (szczaw rozpierzchły)
Rumex thyrsiflorus (szczaw rozpierzchły)
Rumex thyrsiflorus (szczaw rozpierzchły)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Acetosa (szczaw (Acetosa))kl 1991
Bylina, 40 – 120 cm wysokości. Korzeń zwykle pionowy, gruby, w górze bez korzeni bocznych, z wielogłowym szczytem, wyrasta z niego kilka wzniesionych, pojedynczych lub słabo rozgałęzionych, łodyg.

space

Kwiatostan bardzo gęsty, większość gałązek kwiatostanu (zwłaszcza środkowe) mają gałązki drugiego rzędu, często i dalszych. Listki okrywy 2.3 – 3.5 mm długości, z guzkiem.

space

Kwitnie w lipcu-sierpniu; rozpoczyna kwitnienie kilka tygodni później niż szczaw zwyczajny (Rumex acetosa).

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Rumex thyrsiflorus (szczaw rozpierzchły)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Rumex thyrsiflorus (szczaw rozpierzchły)
Większość stanowisk na terenach ruderalnych, piaszczystych (terenach kolejowe, przydroża, budowle hydrotechniczne), na świeżych łąkach i miejskich trawnikach. Na glebach suchych i umiarkowanie wilgotnych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.