atlas-roslin.pl

Rhododendron metternichii Siebold et Zucc. var. pentamerum Maxim

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Rhododendron metternichii var. pentamerum
Rhododendron metternichii var. pentamerum
Rhododendron metternichii var. pentamerum

wybrane okazy · selected collections

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • https://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JARS/v37n2/v37n2-doleshy.htm
  • Czekalski M., 1983 — Różaneczniki. p.60 [134]
  • Bugała, W., 2000 — Drzewa i krzewy. p.450 [38]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji