atlas-roslin.pl
istnieją wątpliwości, czy takson jest składnikiem flory polskiej [24]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony

Ranunculus reptans L.

jaskier leżący
Ranunculus reptans (jaskier leżący)
21.07.2015, jez. Zakrzewie (lobeliowe); copyright © by Jerzy Kruk XL
Ranunculus reptans (jaskier leżący)
XL
Ranunculus reptans (jaskier leżący)
XL
Ranunculus reptans (jaskier leżący)

cechy charakterystyczne

Ranunculus reptans (jaskier leżący)
XL
Bylina zimozielona, podwodna lub wodno-lądowa. Roślina drobna, naga. Łodyga nitkowata (0.5 – 2 mm średnicy), płożąca się i zakorzeniająca się prawie we wszystkich węzłach, z łukowatymi międzywęźlami; 5 – 20 (50) cm długości.

space

Kwiaty pojedyncze, na końcu łodygi, drobne, 2 – 4 (5) mm średnicy.

space

Polskie populacje w większości rozmnażają się wegetatywnie. Kwitnienie maj – lipiec.

występowanie

Ranunculus reptans (jaskier leżący)
XL
W Polsce we wschodniej części Pojezierza Pomorskiego, w strefie przybrzeżnej (do 1.5 m głębokości) jezior, przeważnie o charakterze lobeliowym. Populacja mieszańcowe z jaskrem płomiennikiem (Ranunculus flammula) spotyka się wyłącznie na obrzeżu jezior, populacje "czysto gatunkowe" tylko w litoralu 0 – 1.5 m głębokości. [314]

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20150721.3.jkr - Ranunculus reptans (jaskier leżący); jez. Zakrzewie (lobeliowe)
150721-3
leg. Jerzy Kruk
/jez. Zakrzewie (lobeliowe)/ #6