Ranunculus reptans (jaskier leżący)
XL
Ranunculus reptans (jaskier leżący)
XL
Ranunculus reptans (jaskier leżący)
XL
Ranunculus reptans (jaskier leżący)

cechy charakterystyczne

Ranunculus reptans (jaskier leżący)
XL
Bylina zimozielona, podwodna lub wodno-lądowa. Roślina drobna, naga. Łodyga nitkowata (0.5-2mm średnicy), płożąca się i zakorzeniająca się prawie we wszystkich węzłach, z łukowatymi międzywęźlami; 5-20(50)cm długości.

space

Kwiaty pojedyncze, na końcu łodygi, drobne, 2-4(5)mm średnicy.

space

Polskie populacje w większości rozmnażają się wegetatywnie. Kwitnienie maj-lipiec.

występowanie

Istnieją wątpliwości, czy takson jest składnikiem flory polskiej. [491]
Ranunculus reptans (jaskier leżący)
XL
ekologiczne liczby wskaźnikowe Ranunculus reptans (jaskier leżący)
W Polsce we wschodniej części Pojezierza Pomorskiego, w strefie przybrzeżnej (do 1.5 m głębokości) jezior, przeważnie o charakterze lobeliowym. Populacja mieszańcowe z jaskrem płomiennikiem (Ranunculus flammula) spotyka się wyłącznie na obrzeżu jezior, populacje "czysto gatunkowe" tylko w litoralu 0-1.5 m głębokości. [314]
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

#6 XL
jkr.150721-3
leg. Jerzy Kruk
/jez. Zakrzewie (lobeliowe)/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.61 [16.4II]
 • Robionek A., Szmeja J., 2013 — Występowanie, zasoby i ochrona jaskra leżącego Ranunculus reptans L. w Polsce [314]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.163 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.166 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.68 [9]
 • Tzvelev N.N., 2001 — Flora Europae Orientalis. T.10 p.115+155 [86.10]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.52 [11]
 • Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1937 — Flora URSS. T.7 p.364 [85.7]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.283 [150.1]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.180 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Nie znaleziona literatura id:
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji