takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Potamogeton gramineus L.

rdestnica trawiasta
Potamogeton heterophyllus Schreb.
Potamogeton gramineus (rdestnica trawiasta)
28.09.2010, kotlina Oświęcimska; copyright © by Jerzy Kruk
Potamogeton gramineus (rdestnica trawiasta)
Potamogeton gramineus (rdestnica trawiasta)
Potamogeton gramineus (rdestnica trawiasta)
Potamogeton gramineus (rdestnica trawiasta)
Potamogeton gramineus (rdestnica trawiasta)
Potamogeton gramineus (rdestnica trawiasta)
Potamogeton gramineus (rdestnica trawiasta)
cechy diagnostyczne w kluczu:Potamogeton - szerokolistnekl 6019

występowanie

Potamogeton gramineus (rdestnica trawiasta)
Potamogeton gramineus (rdestnica trawiasta)
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100928.1.jkr - Potamogeton gramineus (rdestnica trawiasta); kotlina Oświęcimska
100928-1
leg. Jerzy Kruk
/kotlina Oświęcimska/ #5
znalezisko 20120821.2.apliszko - Potamogeton gramineus (rdestnica trawiasta); Filipów Trzeci, Pojezierze Zachodniosuwalskie, śródpolne oczko wodne
120821-2
leg. Artur Pliszko
/Filipów Trzeci, Pojezierze Zachodniosuwalskie, śródpolne oczko wodne/ #3
znalezisko 20090721.4.pkob - Potamogeton gramineus (rdestnica trawiasta); Wzniesienia Żarskie, woj. lubuskie
090721-4
leg. Piotr Kobierski
/Wzniesienia Żarskie, woj. lubuskie/ #7