atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Potamogeton gramineus L. [🔉 po·ta·mo·ge·ton *]

rdestnica trawiasta
Potamogeton heterophyllus Schreb.
Potamogeton gramineus (rdestnica trawiasta)
28.09.2010, kotlina Oświęcimska; copyright © by Jerzy Kruk
Potamogeton gramineus (rdestnica trawiasta)
Potamogeton gramineus (rdestnica trawiasta)
Potamogeton gramineus (rdestnica trawiasta)
Potamogeton gramineus (rdestnica trawiasta)
Potamogeton gramineus (rdestnica trawiasta)
Potamogeton gramineus (rdestnica trawiasta)
Potamogeton gramineus (rdestnica trawiasta)
Potamogeton gramineus (rdestnica trawiasta)
XL
cechy diagnostyczne w kluczu:Potamogeton - szerokolistnekl 6019

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Potamogeton gramineus (rdestnica trawiasta)
Potamogeton gramineus (rdestnica trawiasta)
Potamogeton gramineus (rdestnica trawiasta)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Potamogeton gramineus (rdestnica trawiasta)

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100928.1.jkr - Potamogeton gramineus (rdestnica trawiasta); kotlina Oświęcimska
100928-1
leg. Jerzy Kruk
/kotlina Oświęcimska/ #5
znalezisko 20120821.2.apliszko - Potamogeton gramineus (rdestnica trawiasta); Filipów Trzeci, Pojezierze Zachodniosuwalskie, śródpolne oczko wodne
120821-2
leg. Artur Pliszko
/Filipów Trzeci, Pojezierze Zachodniosuwalskie, śródpolne oczko wodne/ #3
znalezisko 20090721.4.pkob - Potamogeton gramineus (rdestnica trawiasta); Wzniesienia Żarskie, woj. lubuskie
090721-4
leg. Piotr Kobierski
/Wzniesienia Żarskie, woj. lubuskie/ #7

mieszańce Potamogeton gramineus L.

wystepowanie
Potamogeton ×nitens · rdestnica lśniąca
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
Potamogeton perfoliatus · rdestnica przeszyta
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Potamogeton ×sparganiifolius · rdestnica jeżogłówkolistna
Potamogeton ×sparganiifolius
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
Potamogeton natans · rdestnica pływająca
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
Potamogeton ×angustifolius · rdestnica wąskolistna
rdestnica Ziza
Potamogeton gramineus × lucens · Potamogeton ×zizii · Potamogeton ×zizii
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
Potamogeton lucens · rdestnica połyskująca
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Potamogeton ×nericius · rdestnica nerycyjska
Potamogeton alpinus × gramineus
wystepowanie
Potamogeton alpinus · rdestnica alpejska
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — VU–narażony