atlas-roslin.pl

Potamogeton gramineus L. [🔉 po·ta·mo·ge·ton gra·mi·ne·us]

rdestnica trawiasta
Potamogeton heterophyllus Schreb. [🔉 po·ta·mo·ge·ton *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Potamogeton gramineus (rdestnica trawiasta)
Potamogeton gramineus (rdestnica trawiasta)
Potamogeton gramineus (rdestnica trawiasta)
Potamogeton gramineus (rdestnica trawiasta)
Potamogeton gramineus (rdestnica trawiasta)
Potamogeton gramineus (rdestnica trawiasta)
XL
Potamogeton gramineus (rdestnica trawiasta)
Potamogeton gramineus (rdestnica trawiasta)
Potamogeton gramineus (rdestnica trawiasta)
Potamogeton gramineus (rdestnica trawiasta)
XL
Potamogeton gramineus (rdestnica trawiasta)
liście pływające
cechy diagnostyczne w kluczu:Potamogeton - szerokolistnekl 6019

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Potamogeton gramineus (rdestnica trawiasta)
Potamogeton gramineus (rdestnica trawiasta)
Potamogeton gramineus (rdestnica trawiasta)
Potamogeton gramineus (rdestnica trawiasta)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Potamogeton gramineus (rdestnica trawiasta)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

#5
jkr.100928-1
leg. Jerzy Kruk
/kotlina Oświęcimska/
#3
apliszko.120821-2
leg. Artur Pliszko
/Filipów Trzeci, Pojezierze Zachodniosuwalskie, śródpolne oczko wodne/
#7
pkob.090721-4
leg. Piotr Kobierski
/Wzniesienia Żarskie, woj. lubuskie/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Potamogeton gramineus L. [🔉 po·ta·mo·ge·ton gra·mi·ne·us]Potamogeton heterophyllus Schreb. [🔉 po·ta·mo·ge·ton *](pl) rdestnica trawiasta
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji