atlas-roslin.pl

Potamogeton [🔉 po·ta·mo·ge·ton]

rdestnica
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
  
↓nierosnące na mokrym torfie, liście wynurzone
Potamogeton polygonifolius (rdestnica podługowata)
Potamogeton polygonifolius (rdestnica podługowata)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  
  
↑nie rośliny wodne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· jeśli są obecne liście pływające po powierzchni wody to ich blaszka przeważnie 30-120 mm długości.
  
    
↓nieliście z pochwą i błoniastym języczkiem
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście w przekroju poprzecznym eliptyczne do wąsko eliptycznych, wewnątrz z dwoma podłużnymi kanalikami idącymi równolegle po bokach niewyraźnego nerwu głównego, 0.2-1.8 mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
      
↓nieszczyt liścia cienko zaostrzony, ostry lub rzadziej zaostrzony z nasadzonym ostrzem
Potamogeton pectinatus (rdestnica grzebieniasta)
Potamogeton pectinatus (rdestnica grzebieniasta)
XL
Potamogeton pectinatus (rdestnica grzebieniasta)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłos luźny, 2-5 cm długości, na szypule (0.5) 2-6 cm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
      
      
↑nie szczyt liścia tępy lub zaokrąglony, czasem nieco wycięty
Potamogeton filiformis (rdestnica nitkowata)
XL
Potamogeton filiformis (rdestnica nitkowata)
XL
Potamogeton filiformis (rdestnica nitkowata)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłos na szypule (5) 10-15 cm długości, przerywany, z 3-4 (5) 2-kwiatowymi okółkami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Potamogeton filiformis (rdestnica nitkowata)
wystepowanie
syn. Potamogeton marinus · Stuckenia filiformis · 491
      
    
↑nie przylistki ±niezrośnięte, nasada liścia skośnie odstaje już od węzła
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście zwykle ±płaskie, wewnątrz bez wyraźnych podłużnych kanalików, z wyraźnym nerwem głównym
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
      
↓nieliście równowąskie, nitkowate do szczeciniastych
Potamogeton obtusifolius (rdestnica stępiona)
XL
Potamogeton pusillus (rdestnica drobna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· wszystkie całobrzegie, siedzące, zanurzone;
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
      
      
↑nie liście eliptyczne lub jajowate do równowąsko lancetowatych lub podługowato równowąskich, z wypukłymi krawędziami
Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· całobrzegie lub piłkowane, siedzące lub ogonkowe, zanurzone lub pływające;
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
      

oznaczanie rdestnic

Gatunki w tym rodzaju należą do trudnych w oznaczaniu z uwagi między innymi na znaczną zmienność fenotypową, skąpą ilość cech diagnostycznych, powszechność rozmnażania wegetatywnego, w tym liczne mieszańce tak się rozmnażające. Istotniejsze cechy diagnostyczne to [71.8s329]:

• unerwienie liści gatunków wąskolistnych obserwowane w dobrym oświetleniu przechodzącym, pod dobrą lupą lub binokularem, u niektórych gatunków występują w liściach włókna sklerenchymatyczne dość wiernie imitujące nerwy; u gatunków szerokolistnych prawidłowa ocena drobnych nerwów przy brzegu liścia także wymaga powiększenia,
• wystawianie nerwu głównego, jego szerokość, obecność i forma obramiających go rzędów komórek przejrzystych -należy oceniać w dolnych 1/5-1/4 blaszki liściowej,
• ocena mikroskopijnego piłkowania brzegu liścia ocenia się na młodych w pełni rozwiniętych liściach (później ząbki mogą odpadać) i także wymaga dobrej lupy lub binokularu
• przylistki/języczki liściowe - tak określa się samodzielne parzyste twory u nasady liścia, wolne lub w różny sposó zrośnięte, przypominające przylistki, języczki podobne jak u traw, pochwy, gatki,
• gruczołki na łodydze w węzłach, po obu stronach na wysokości nasady liścia, są to twory siedzące, drobne, kulistawe, żółte do brązowozielonych,
• długość owocków określa się wraz z dzióbkiem (owoc jest pośredni pomiędzy pestkowcem a niełupką),
• budowa anatomiczna na przekroju łodygi.Gatunki w tym rodzaju należą do trudnych w oznaczaniu z uwagi między innymi na znaczną zmienność fenotypową, skąpą ilość cech diagnostycznych, powszechność rozmnażania wegetatywnego, w tym liczne mieszańce tak się rozmnażające. Istotniejsze cechy diagnostyczne to [71.8s329]:

space