atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Rhododendron occidentale A. Gray [🔉 ro·do·den·dron ok·ci·den·ta·le]

różanecznik zachodni
Rhododendron occidentale (różanecznik zachodni)
04.06.2008, ogród botaniczny; copyright © by Jacek Soboń
Rhododendron occidentale (różanecznik zachodni)
Rhododendron occidentale (różanecznik zachodni)
Rhododendron occidentale (różanecznik zachodni)

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Rhododendron occidentale A. Gray [🔉 ro·do·den·dron ok·ci·den·ta·le](pl) różanecznik zachodni
(lat.) occidentalis, -e adj.
zachodni; lat. occidens, -entis - zachód
(lat. z gr.) Rhododendron subst.
"różane drzewo", od greckich słów rhódon - róża i déndron - drzewo; w starożytności tak zwano oleander (Nerium oleander; rodzajowi Rhododendron nadał ją Linneusz, jak można przypuszczać dla wyrażenia efektu połączenia znacznych drzewiastych rozmiarów krzewu, dużych, jaskrawych kwiatów i atrakcyjności w czasie kwitnienia;