atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » subCl.Asteridae » Ord.Ericales » Fam.Ericaceae » Rhododendron »

Rhododendron occidentale A. Gray [🔉 ro·do·den·dron ok·ci·den·ta·le]

różanecznik zachodni
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Rhododendron occidentale (różanecznik zachodni)
04.06.2008, Ogród Botaniczny we Wrocławiu; copyright © by Jacek Soboń
Rhododendron occidentale (różanecznik zachodni)
Rhododendron occidentale (różanecznik zachodni)
Rhododendron occidentale (różanecznik zachodni)

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Rhododendron occidentale [🔉 ro·do·den·dron ok·ci·den·ta·le](pl) różanecznik zachodni
occidentalis, -e (lat., adj.)
zachodni; lat. occidens, -entis - zachód
Rhododendron (lat. z gr., subst.)
"różane drzewo", od greckich słów rhódon - róża i déndron - drzewo; w starożytności tak zwano oleander (Nerium oleander; rodzajowi Rhododendron nadał ją Linneusz, jak można przypuszczać dla wyrażenia efektu połączenia znacznych drzewiastych rozmiarów krzewu, dużych, jaskrawych kwiatów i atrakcyjności w czasie kwitnienia;