atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]

Polygonum arenastrum Boreau

Polygonum aequale Lindm. · Polygonum calcatum Lindm.
Polygonum arenastrum
15.09.2009, Drażniew, gm. Korczew, woj. mazowieckie; copyright © by Paweł Kalinowski
Polygonum arenastrum

cechy charakterystyczne

Gatunek silnie zmienny w pokroju i wielkości liści. Wyróżniany bywa gatunek Polygonum calycatum o okwiecie zrośniętym w połowie lub więcej — jednak przejście do niego jest zupełnie płynne.
Roślina jednoroczna; pędy pokładające się na końcach wznoszące się do płożących się, nigdy nie są wzniesione; (5) 15 – 30 (60) cm długości.

space

Okwiat w dole stopniowo zwężający się, ząbki okwiatu ±tak długie jak rurka. Żyłkowanie na zaschniętym okwiecie niewyraźne.

space

występowanie

Najpospolitszy gatunek z kręgu rdestu ptasiego (s.l.) (Polygonum aviculare s.l.). Przy polnych drogach, na poboczach, terenach ruderalnych, wiejskich podwórkach, na glebach różnego rodzaju. Dobrze znosi zadeptywanie i uszkodzenia mechaniczne, np. przez ptactwo domowe.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw