atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24][491]

Polygonum arenastrum Boreau [🔉 po·li·go·num a·re·nas·trum]

Polygonum aequale Lindm. · Polygonum calcatum Lindm.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Polygonum arenastrum
25.08.2021, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz; copyright © by Konrad Kaczmarek XL
Polygonum arenastrum
Polygonum arenastrum
Polygonum arenastrum
XL
Polygonum arenastrum
XL
Polygonum arenastrum
XL

cechy charakterystyczne

Gatunek silnie zmienny w pokroju i wielkości liści. Wyróżniany bywa gatunek Polygonum calycatum o okwiecie zrośniętym w połowie lub więcej — jednak przejście do niego jest zupełnie płynne.
Roślina jednoroczna; pędy pokładające się na końcach wznoszące się do płożących się, nigdy nie są wzniesione; (5) 15 – 30 (60) cm długości.

space

Okwiat w dole stopniowo zwężający się, ząbki okwiatu ±tak długie jak rurka. Żyłkowanie na zaschniętym okwiecie niewyraźne.

space

występowanie

Polygonum arenastrum
ekologiczne liczby wskaźnikowe Polygonum arenastrum
Najpospolitszy gatunek z kręgu rdestu ptasiego (s.l.) (Polygonum aviculare s.l.). Przy polnych drogach, na poboczach, terenach ruderalnych, wiejskich podwórkach, na glebach różnego rodzaju. Dobrze znosi zadeptywanie i uszkodzenia mechaniczne, np. przez ptactwo domowe.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Polygonum arenastrum Boreau [🔉 po·li·go·num a·re·nas·trum]Polygonum aequale Lindm. [🔉 po·li·go·num *], Polygonum calcatum Lindm. [🔉 po·li·go·num *]
-aster, -astra, -astrum (lat., suff.)
-aster (m. II), -astra (f. I), -astrum (n. II); wskazuje niższość, gorszą, podlejszą naturę lub niekompletne podobieństwo, często używane dla dzikich odpowiedników roślin uprawnych; występuje w połączeniu z rzeczownikiem; np. siliquastrum (o podlejszych, gorszych strąkach), pyrastrum (psia, polna grusza)
arēnrius, -a, -um (adj); arēnria (subs) (lat., adj.)
piaskowy, piaszczysty, przymiotnik do rzeczownika lat. (h)arena - piasek, piaski, teren piaszczysty, stąd arena - miejsce pokryte piaskiem; lat. arenaria (rzeczownik odprzymiotnikowy) - piaskownia; w nazwach roślin i grzybów odnosi się do bytowania na terenach/glebach piaszczystych