atlas-roslin.pl

Polygonum arenastrum Boreau [🔉 po·ly·go·num a·re·nas·trum]

Polygonum aequale Lindm. [🔉 po·ly·go·num *] · Polygonum calcatum Lindm. [gł. w czekl.] [🔉 po·ly·go·num *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

cechy charakterystyczne

Gatunek silnie zmienny w pokroju i wielkości liści. Wyróżniany bywa gatunek Polygonum calycatum o okwiecie zrośniętym w połowie lub więcej — jednak przejście do niego jest zupełnie płynne.
Roślina jednoroczna; pędy pokładające się na końcach wznoszące się do płożących się, nigdy nie są wzniesione; (5)15-30(60)cm długości.

space

Okwiat w dole stopniowo zwężający się, ząbki okwiatu ±tak długie jak rurka. Żyłkowanie na zaschniętym okwiecie niewyraźne.

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony (brak w czekliście). [491]
Polygonum arenastrum
ekologiczne liczby wskaźnikowe Polygonum arenastrum
Najpospolitszy gatunek z kręgu rdestu ptasiego (s.l.) (Polygonum aviculare s.l.). Przy polnych drogach, na poboczach, terenach ruderalnych, wiejskich podwórkach, na glebach różnego rodzaju. Dobrze znosi zadeptywanie i uszkodzenia mechaniczne, np. przez ptactwo domowe.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Polygonum arenastrum Boreau [🔉 po·ly·go·num a·re·nas·trum]Polygonum calcatum Lindm. [🔉 po·ly·go·num *] · Polygonum aequale Lindm. [🔉 po·ly·go·num *]
-aster, -astra, -astrum (lat., suff.) — -aster (m. II), -astra (f. I), -astrum (n. II); wskazuje niższość, gorszą, podlejszą naturę lub niekompletne podobieństwo, często używane dla dzikich odpowiedników roślin uprawnych; występuje w połączeniu z rzeczownikiem; np. siliquastrum (o podlejszych, gorszych strąkach), pyrastrum (psia, polna grusza)
arēnrius, -a, -um (adj.); arēnria (subs.) (lat.) — piaskowy, piaszczysty, przymiotnik do rzeczownika lat. (h)arena - piasek, piaski, teren piaszczysty, stąd arena - miejsce pokryte piaskiem;
· arenaria (rzeczownik odprzymiotnikowy) - piaskownia; w nazwach roślin i grzybów odnosi się do bytowania na terenach/glebach piaszczystych
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji