atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona ścisła (1.281); b/wył. gosp. (§8.1); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Groenlandia densa (L.) Fourr.

rdestniczka gęsta, grenlandia gęsta, rdestnica gęsta
Potamogeton densus L.
Groenlandia densa (rdestniczka gęsta)
10.07.2012, Ogród Botaniczny München (Niemcy); copyright © by Paweł Kalinowski XL
Groenlandia densa (rdestniczka gęsta)
Groenlandia densa (rdestniczka gęsta)
XL
Groenlandia densa (rdestniczka gęsta)
XL

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.281 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120710.1.pk - Groenlandia densa (rdestniczka gęsta); Ogród Botaniczny München (Niemcy)
120710-1
leg. Paweł Kalinowski
/Ogród Botaniczny München (Niemcy)/ #2
znalezisko 19570515.KRA285740.jkr - Groenlandia densa (rdestniczka gęsta)
570515-KRA285740 #2