atlas-roslin.pl

Groenlandia densa (L.) Fourr. [🔉 gro͡en·lan·di·a]

rdestniczka gęsta, grenlandia gęsta, rdestnica gęsta
Potamogeton densus L. [🔉 po·ta·mo·ge·ton *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Groenlandia densa (rdestniczka gęsta)
10.07.2012, Ogród Botaniczny München (Niemcy); copyright © by Paweł Kalinowski XL
Groenlandia densa (rdestniczka gęsta)
Groenlandia densa (rdestniczka gęsta)
XL
Groenlandia densa (rdestniczka gęsta)
XL

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.281 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie
ekologiczne liczby wskaźnikowe Groenlandia densa (rdestniczka gęsta)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej księgi 2014r. [169.14]: CR – krytycznie zagrożony
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]: CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120710.1.pk - Groenlandia densa (rdestniczka gęsta); Ogród Botaniczny München (Niemcy)
120710-1
leg. Paweł Kalinowski
/Ogród Botaniczny München (Niemcy)/ #2