atlas-roslin.pl

Hypnum cupressiforme Hedw. [🔉 *for·me]

rokiet cyprysowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hypnum cupressiforme (rokiet cyprysowy)
03.03.2010, Kęty Podlesie-Pogórze Śląskie; copyright © by Dariusz Tlałka
Hypnum cupressiforme var. lacunosum
XL
Hypnum cupressiforme var. lacunosum
Hypnum cupressiforme var. lacunosum
Hypnum cupressiforme var. lacunosum
Hypnum cupressiforme var. lacunosum
Hypnum cupressiforme var. lacunosum
Hypnum cupressiforme var. lacunosum
Hypnum cupressiforme (rokiet cyprysowy)
Hypnum cupressiforme (rokiet cyprysowy)
XL
Hypnum cupressiforme (rokiet cyprysowy)
Hypnum cupressiforme (rokiet cyprysowy)
Hypnum cupressiforme (rokiet cyprysowy)
XL
Hypnum cupressiforme (rokiet cyprysowy)
pseudoparafilia
Hypnum cupressiforme (rokiet cyprysowy)
XL
Hypnum cupressiforme (rokiet cyprysowy)

występowanie

Mszaki.[360]
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100303.1.dt - Hypnum cupressiforme (rokiet cyprysowy); Kęty Podlesie-Pogórze Śląskie
100303-1
leg. Dariusz Tlałka
/Kęty Podlesie-Pogórze Śląskie/ #1
znalezisko 00010000.86.jmak - Hypnum cupressiforme var. lacunosum
86
leg. Jarosław Makowski #10
znalezisko 20191028.3.19 - Hypnum cupressiforme (rokiet cyprysowy); Siechnice
191028-3
leg. Marek Snowarski
/Siechnice/ #13
znalezisko 20200506.5.20 - Hypnum cupressiforme (rokiet cyprysowy); kompleks leśny pomiędzy stacjami PKP Karłowice i Popielów, most nad Budkowiczanką
200506-5
leg. Marek Snowarski
/kompleks leśny pomiędzy stacjami PKP Karłowice i Popielów, most nad Budkowiczanką/ #5