atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Potamogeton rutilus Wolfg.

rdestnica błyszcząca
Potamogeton rutilus (rdestnica błyszcząca)
17.07.2011, jezioro Rospuda Filipowska, gmina Filipów, Pojezierze Zachodniosuwalskie; copyright © by Artur Pliszko
Potamogeton rutilus (rdestnica błyszcząca)
Potamogeton rutilus (rdestnica błyszcząca)
Potamogeton rutilus (rdestnica błyszcząca)
cechy diagnostyczne w kluczu:Potamogeton - wąskolistnekl 5995

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — NT – bliski zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.