atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24][491]

Potamogeton ×gessnacensis G. Fisch.

rdestnica Gesnacka
Potamogeton natans × polygonifolius