atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Cocculus carolinus (L.) DC.

rybitrut karoliński