atlas-roslin.pl

Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst.

fałdownik nastroszony
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Rhytidiadelphus squarrosus (fałdownik nastroszony)
25.02.2010, Dolina Soły w Kętach-Pogórze Śląskie; copyright © by Dariusz Tlałka
Rhytidiadelphus squarrosus (fałdownik nastroszony)
Rhytidiadelphus squarrosus (fałdownik nastroszony)
Rhytidiadelphus squarrosus (fałdownik nastroszony)
Rhytidiadelphus squarrosus (fałdownik nastroszony)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.38 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku. Dopuszczony zbiór ręczny z zostawieniem nie mniej niż 75% każdego płata i zbieraniem nie częściej niż raz na 5 lat w tym samym miejscu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.169.jmak - Rhytidiadelphus squarrosus (fałdownik nastroszony); poł.-zach.Niemcy
169
leg. Jarosław Makowski
/poł.-zach.Niemcy/ #4