Hypnum sauteri Schimp.

rokiet Sautera
na stronie — uwagi

uwagi

W okresie 2004-14 r. podlegał ochronie ścisłej; obecnie nie jest na liście gatunków chronionych.