atlas-roslin.pl

Acetosa Mill.

szczaw (Acetosa)
Rumex L. p.p.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

opis

Należy tu część gatunków z szeroko ujętego rodzaju szczaw (s.l) (Rumex s.l.) o następujących cechach:
· kwiaty jednopłciowe, rośliny dwupienne
· liście odziomkowe, ze strzałkowatą lub oszczepowatą nasadą
· wewnętrzne listki większe, wyraźnie dłuższe od owocu, z rozwiniętym guzkiem

klucz do gatunków szczawiu z grupy Acetosa

↓niewszystkie liście na długich ogonkach
Rumex scutatus (szczaw tarczolistny)
Rumex scutatus (szczaw tarczolistny)
Rumex scutatus (szczaw tarczolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga w dole pokładająca się lub z płożącym się rozłogiem..
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Rumex scutatus L. (szczaw tarczolistny)
wystepowanie - Rumex scutatus (szczaw tarczolistny)
syn. Acetosa scutata (L.) Mill. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Gatunek górski, skały, usypiska, a podłożu żwirowym, w szczelinach skalnych, najczęściej wapiennym; umiarkowanie suche i wilgotne. Dawniej uprawiany jako roślina warzywna i lecznicza; dziczał w miejscach uprawy.
↑nie górne liście łodygowe prawie siedzące
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Zewnętrzne listki okrywy wywinięte i przylegające do szypuły kwiatu. U nasady wewnętrznych listków okrywy jest guzowata narośl.
↓nieniełupki żółtawe
Rumex alpestris (szczaw górski)
Rumex alpestris (szczaw górski)
Rumex alpestris (szczaw górski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pochwy liściowe całobrzegie lub na brzegu słabo postrzępione.
▶ Rumex alpestris Jacq. (szczaw górski)
wystepowanie - Rumex alpestris (szczaw górski)
syn. Acetosa alpestris (Jacq.) Á. Löve · Rumex arifolius All. · Rumex carpaticus Zapał. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Gatunek górski i wysokogórski. Częsty na górskich mokrych i podmokłych łąkach, pastwiskach, polanach, źródliskach, brzegach ścieżek; zwykle na glebach próchnicznych.
↑nie niełupki prawie czarne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Gatki na brzegu wyraźnie podłużnie spękane.
↓niekwiatostan skąpo rozgałęziony
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
XL
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki okrywy 3.5-5 mm długości. Niełupki czarne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Rumex acetosa L. (szczaw zwyczajny)
wystepowanie - Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
(potocznie: "szczaw") · syn. Acetosa pratensis Mill. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Pospolicie na łąkach, pastwiskach, przydrożach; na glebach wilgotnych i podmokłych.
↑nie kwiatostan bogato rozgałęziony, gęsty
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki okrywy 2.5-3.5 (4) mm długości. Niełupki ciemnobrązowe.
↓niegórne liście łodygowe silnie wydłużone
Rumex thyrsiflorus (szczaw rozpierzchły)
Rumex thyrsiflorus (szczaw rozpierzchły)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki okrywy 2.3-3.5 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Rumex thyrsiflorus Fingerh. (szczaw rozpierzchły)
wystepowanie - Rumex thyrsiflorus (szczaw rozpierzchły)
syn. Acetosa thyrsiflora (Fingerh.) Á et D. Löve · takson o niepewnym statusie we fl. PL; być może antropofit[491]
  Dziko rosnące. Tereny kolejowe, przydroża, budowle hydrotechniczne, tereny ruderalne, ugory, rzadziej łąki. Tereny suche i umiarkowanie wilgotne.
↑nie górne liście łodygowe mniej wydłużone
Rumex rugosus (szczaw ogrodowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wewnętrzne listki okrywy 3-4 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Rumex rugosus Campd. (szczaw ogrodowy)
syn. Acetosa rugosa (Campd.) Holub · efemerofit[491]
  Uprawiany jako warzywo liściowe i rzadko dziczejący.

Rumex acetosa L.
szczaw zwyczajny

"szczaw" · Acetosa pratensis Mill. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
XL
Rumex acetosa
wystepowanie - Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
Bylina dwupienna. Korzeń krótki i cienki (2-5 mm średnicy), rzadko w górze rozgałęziony, odchodzą od niego, także w górnej części, liczne zgrubiałe korzenie boczne.

space

Gałązki kwiatostanu nierozgałęzione (u silnych egzemplarzy dolne gałązki miewają nieliczne gałązki drugiego rzędu). Listki okrywy 3.5-5 mm długości, z guzkiem u nasady, zielone do nabiegłych czerwono.

space

Pospolicie na łąkach, pastwiskach, przydrożach; na glebach wilgotnych i podmokłych.

Rumex thyrsiflorus Fingerh.
szczaw rozpierzchły

Acetosa thyrsiflora (Fingerh.) Á et D. Löve · takson o niepewnym statusie we fl. PL; być może antropofit[491]
Rumex thyrsiflorus (szczaw rozpierzchły)
Rumex thyrsiflorus
wystepowanie - Rumex thyrsiflorus (szczaw rozpierzchły)
Rumex thyrsiflorus (szczaw rozpierzchły)
Bylina. Korzeń zwykle pionowy, gruby, w górze bez korzeni bocznych, z wielogłowym szczytem, wyrasta z niego kilka wzniesionych, pojedynczych lub słabo rozgałęzionych, łodyg.

space

Kwiatostan bardzo gęsty, większość gałązek kwiatostanu (zwłaszcza środkowe) mają gałązki drugiego rzędu, często i dalszych. Listki okrywy 2.3-3.5 mm długości, z guzkiem. Rozpoczyna kwitnienie kilka tygodni później niż szczaw zwyczajny (Rumex acetosa).

space

Rumex alpestris Jacq.
szczaw górski

Acetosa alpestris (Jacq.) Á. Löve · Rumex arifolius All. · Rumex carpaticus Zapał. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
Rumex alpestris (szczaw górski)
Rumex alpestris
wystepowanie - Rumex alpestris (szczaw górski)
Rumex alpestris
kwiaty
Bylina Liście jajowato-lancetowate, strzałkowate, zwykle ok. 2× dłuższe niż szersze. Pochwy liściowe całobrzegie lub na brzegu nieregularnie postrzępione.

space

Gatunek górski i wysokogórski. Częsty na górskich mokrych i podmokłych łąkach, pastwiskach, polanach, źródliskach, brzegach ścieżek; zwykle na glebach próchnicznych.

Rumex scutatus L.
szczaw tarczolistny

Acetosa scutata (L.) Mill. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
Rumex scutatus (szczaw tarczolistny)
Rumex scutatus
wystepowanie - Rumex scutatus (szczaw tarczolistny)
Rumex scutatus (szczaw tarczolistny)
Bylina, półkrzew; niebieskozielona, szaroniebieska. Kwiaty po części obupłciowe. Łodyga w dole pokładająca się lub z płożącym się rozłogiem; z ulistnionymi pędami sterylnymi.

space

Zewnętrzne listki okwiatu przylegająca do wewnętrznych lub odstające prostopadle; wszystkie bez guzka.

space

Rumex rugosus Campd.
szczaw ogrodowy

Acetosa rugosa (Campd.) Holub · efemerofit[491]
Rumex rugosus (szczaw ogrodowy)
Rumex rugosus
Bylina, jasnozielona z żółtawym odcieniem. Korzeń główny pionowy, gruby (5-10 mm), zwykle wielogłowy; czasem z odroślami korzeniowymi; część łodyg płonnych z rozetką liści, inne z pędem kwiatostanowym.

space

Kwiatostan krótki i gęsty, gałązki pierwszego rzędu rozgałęzione. Działki wewnętrzne na owocu 3-4 mm długości. Niełupki ciemnobrązowe.

space

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.332 [71.2]
 • Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.91 [16.3II]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.233 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.113+107K [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.126 [9]
 • Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 p.107+103k [86.9]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.99 [150.1]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. II p.125 [445]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
 • Nie znaleziona literatura id:
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji