atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Ranunculus rionii Lagger [🔉 ra·nun·ku·lus *]

jaskier Riona, włosienicznik Riona
Batrachium rionii (Lagger) Nyman · Batrachium trichophyllum ssp. rionii (Lagger) C.D.K. Cook
Batrachium Batrachium Batrachium BatrachiumBatrachiumjaskier bluszczolistny (Ranunculus hederaceus)jaskier Glucka (Ranunculus ×gluckii)
Ranunculus rionii (jaskier Riona)
08.05.2016, Borowa Oleśnicka; copyright © by Zygmunt Dajdok XL
Ranunculus rionii (jaskier Riona)
Ranunculus rionii (jaskier Riona)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Ranunculus rionii (jaskier Riona)
Gatunek znany z kilku stanowisk na Dolnym Śląsku. [Zając A. i Zając M. (red.), Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek, Kraków 2019]

space

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20160508.1.zd - Ranunculus rionii (jaskier Riona); Borowa Oleśnicka
160508-1
leg. Zygmunt Dajdok
/Borowa Oleśnicka/ #3