Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
XL
pokrój
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
3D
owoce
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
liście
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
XL,3D
owocostan
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
3D
owoce
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
liście
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
owoce, w trakcie wykształcania owoców kwiatostany zabarwione na czerwono
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
owoce
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Rumex (szczaw)kl 661kl 2001
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
3D
owoce
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
3D
owoce
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
owoce
Bylina o rozgałęzionym kłączu.

space

Liście odziomkowe i dolne łodygowe długoogonkowe (± długości blaszki); blaszka liściowa do 15-30 cm długości, 8-15 cm szerokości, ok. 2× dłuższa niż szersza, ±płaska, eliptyczna do jajowatej, w nasadzie płytko sercowata, na szczycie tępo szpiczasta, spodem rzadko krótko, brodawkowato, owłosiona wzdłuż nerwów, rzadko naga lub dłużej owłosiona.

space

Kwiatostan rozgałęziony, gałązki skośnie ku górze odstające. W dolnej części kwiatostanu (do 3/4 wysokości) poszczególne nibyokółki są oddalone od siebie, w górze zbliżone do siebie. Ogonkowe podsadki mogą czasem sięgać szczytu kwiatostanu, częściej występują tylko w dole kwiatostanu. Liście zwykle tylko w dolnej połowie kwiatostanu.

space

Niełupki 2.5-3(3.2) mm długości, brązowe, żółtawobrązowe.

Kwitnienie od czerwca do sierpnia.

zmienność

Gatunek o bardzo dużej zmienności wyglądu wewnętrznych listków okwiatu — mogą znacznie różnić się wielkością, kształtem, ząbkowaniem lub jego brakiem, wielkością i obecnością na poszczególnych listkach guzków. Zmienność też dotyczy obecności i wielkości liści w kwiatostanie.
Wyróżnia się następujące taksony wewnątrzgatunkowe w randze podgatunków lub odmian, w większości bez wyraźnego zróżnicowania ekologicznego ani geograficznego, z licznymi formami przejściowymi pomiędzy nimi:
ssp. obtusifolius (syn. ssp. agrestis (Fr.) Čelak., var. obtusifolius) — wewnętrzne listki okrywy jajowate do szerokotrójkątnych, do 6 mm długości, ząbki długie lub frędzlowate, ząbki ±tak długie jak szerokość listka okrywy, guzek zwykle na jednym z listków, ale może też być na wszystkich trzech; dolne liście na spodzie z długimi i licznymi włoskami na nerwach i ogonku liściowym; ten podgatunek jest bardzo rzadki w Polsce, występuje na zachodzie i południu Europy
ssp. transiens (Simk.) Kubát (syn. var. transiens Simk.) — wewnętrzne listki okrywy jajowate do szerokotrójkątnych, co najwyżej 5 mm długości, ząbki zwykle wyraźnie krótsze niż połowa szerokości listka, guzki na każdym listku;dolne liście z bez włosków lub z krótkimi brodawkami na nerwach i ogonku liściowym; występuje przede wszystkim w południowo-zachodniej części Polski
ssp. subalpinus (Schur) Rech. (syn. var. subalpinus Schur) — wewnętrzne listki okrywy zwykle wąskotrójkątne, ±5mm długości, o wierzchołku języczkowato wydłużonym, u podstawy z 2-3 parami ząbków, zwykle krótszych niż połowa szerokości listka, guzek na jednym z listków; liście spodem nie owłosione, ale mogą być brodawkowane; u nas w Karpatach
ssp. microcarpus (syn. ssp. sylvestris (Wallr.) Čelak., var. microcarpus Dierb.) — wewnętrzne listki okrywy zwykle wąsko trójkątne, 3-4.5 mm długości, prawie całobrzegie lub u nasady nieznacznie ząbkowane, guzek na każdym z listków, czasami prawie równej wielkości — ta odmiana może być mylona z posiadającymi całobrzegie listki szczawiem skupionym (Rumex conglomeratus) i szczawiem gajowym (Rumex sanguineus); liście spodem bez włosków ale zwykle nieco brodawkowane; ten podgatunek jest częsty na całym obszarze kraju

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
pokrój
ekologiczne liczby wskaźnikowe Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
Gatunek pospolity na całym niżu i w górach. Preferuje siedliska zasobne w azot, wilgotne do podmokłych.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

#15 #7 3D
10 10 05 - 4b
leg. Marek Snowarski
/Bieszczady, Wołosate/
#25 #15 3D
10 11 12 - 3
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
#12 #3 3D
10 11 12 - 2
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
#5
js.051012-1
leg. Jacek Soboń
/Okolice Wlenia, Góry Kaczawski/
#5 #2 3D
11 06 29 - 11
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, ul. Wojska Polskiego/
#2
jmak.230619-1
leg. Jarosław Makowski

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
🌱
W ziołolecznictwie (nie ma w farmakopei) stosuje się Hydrolapathi radix (korzeń kobylaka).

Rumex alpinus L.
szczaw alpejski

takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
Rumex alpinus (szczaw alpejski)
Rumex alpinus
wystepowanie - Rumex alpinus (szczaw alpejski)
Szczaw alpejski (Rumex alpinus) to roślina górska, ma mniej wydłużoną blaszkę liści odziomkowych, do 1.5× dłuższą niż szerszą, głęboko sercowato wyciętą i tępo zakończoną.

space

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Rumex obtusifolius L. [🔉 ru·meks *]Rumex silvestris Wallr. [🔉 ru·meks sil·wes·tris](pl) szczaw tępolistny
sylvticus, -a, -um; sylvestris (-ter), -is, -e; silvticus, silvestris (lat., adj.)
leśny, występujący w lasach; także dziki, bytujący w lasach lub zaroślach - w opozycji do uprawianych; także formy silvaticus, silvestris, silvester; od lat. rzeczownika sylva, silva, -ae (f) las
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 [71.2]
 • Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II [16.3II]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
 • Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 [86.9]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych [17]
 • Dorywalsk, J., Adamczewski, K., 1976 — Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu. [81]
 • Komarov, V.L., 1936 — Flora URSS. T.5 [85.5]
 • Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. [80]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae [150.1]
 • Kwaśniewska J., Mikołajczyk K., 1983 — Wszyscy zbieramy zioła [331]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji