Erysimum cheiranthoides (pszonak drobnokwiatowy)
liścienie z włoskami gwiazdkowatymi i zawiązki pierwszej pary liści
Erysimum cheiranthoides siewka (rozwój pszonaka drobnokwiatowego)
liścienie, dwa pierwsze liście i zawiązek trzeciego liścia
Erysimum cheiranthoides siewka (rozwój pszonaka drobnokwiatowego)
młoda roślina z 6. liśćmi
Erysimum cheiranthoides (pszonak drobnokwiatowy)
młoda roślina z 7. liśćmi
Erysimum cheiranthoides (pszonak drobnokwiatowy)
włoski gwiazdkowate na pierwszym liściu
Erysimum cheiranthoides (pszonak drobnokwiatowy)
włoski dwuramienne na łodydze i ogonku liściowym
Erysimum cheiranthoides (pszonak drobnokwiatowy)
młoda roślina

wybrane okazy · selected collections

#1
10 00 00 - swM_7
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
/rośliny wyrosłe w fitotronie n.../

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Erysimum cheiranthoides siewka [🔉 e·ry·si·mum *](pl) rozwój pszonaka drobnokwiatowego
-form-(is,is,e); -oid-e-(us,a,um); -morphus (suff.) — przyrostki nadające znaczenie -postaciowy, -kształtny;
· końcówka -form- (lat. forma - kształt, postać), a dla wyrazów z greki końcówka -oid- (gr. eidos ειδος - rodzaj, postać), dodawana do rdzenia rzeczowników tworzy przymiotnik oznaczający "posiadanie podobnej formy, kształtu, wyglądu, charakteru" np. fili‑form-is (nitkowaty), pyri-form-is (gruszowaty), disc-oid-eus (dyskowaty);
· tego rodzaju znaczenie daje też grecki przyrostek -morf- z gr. μορφη (wygląd, kształt, postać)
· daje ten sam efekt słowotwórczy co człon ‑at‑, np. pectin-at-us, czasem obie cząstki słowotwórcze są łączone w jednym wyrazie, np. pectin‑at‑i‑form-is (grzebieniasty, grzebieniokształtny); to samo lub podobne znaczenie przymiotników uzyskuje się końcówkami -(al/ar/os/at/ic)-
· np. jajowaty - ovatus = ovalis = oviformis = ovoideus
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji