atlas-roslin.pl
takson nie ujęty w czekliście 2002 [24][491]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Ranunculus hederaceus L.

jaskier bluszczolistny, włosienicznik bluszczolistny
Batrachium hederaceum (L.) Gray
Batrachium Batrachium Batrachium BatrachiumBatrachiumjaskier skąpopręcikowy (Ranunculus trichophyllus)jaskier Riona (Ranunculus rionii)
Ranunculus hederaceus (jaskier bluszczolistny)
01.05.1975 copyright © by Jerzy Kruk XL
Ranunculus hederaceus (jaskier bluszczolistny)
Ranunculus hederaceus (jaskier bluszczolistny)
XL

występowanie

Gatunek atlantycki, podany z okolic Czarnkowa (Wielkopolska), są wątpliwości czy przynależy do flory polskiej.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

wybrane okazy · selected collections