takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Batrachium hederaceum (L.) Gray

włosienicznik bluszczolistny
Batrachium hederaceum (włosienicznik bluszczolistny)
01.05.1975 copyright © by Jerzy Kruk XL
Batrachium hederaceum (włosienicznik bluszczolistny)
Batrachium hederaceum (włosienicznik bluszczolistny)
XL

występowanie

Gatunek atlantycki, podany z okolic Czarnkowa (Wielkopolska), są wątpliwości czy przynależy do flory polskiej.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

wybrane okazy · selected collections