atlas-roslin.pl

Ranunculus hederaceus L. [🔉 ra·nun·ku·lus he·de·ra·ce·us]

jaskier bluszczolistny, włosienicznik bluszczolistny
Batrachium hederaceum (L.) Gray [🔉 ba·tra·chi·um he·de·ra·ce·um]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Ranunculus hederaceus (jaskier bluszczolistny)
XL
Ranunculus hederaceus (jaskier bluszczolistny)
Ranunculus hederaceus (jaskier bluszczolistny)
XL

występowanie

Takson wyłączony z flory Polski. [491]
ekologiczne liczby wskaźnikowe Ranunculus hederaceus (jaskier bluszczolistny)
Gatunek atlantycki, podany z okolic Czarnkowa (Wielkopolska), są wątpliwości czy przynależy do flory polskiej.
Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

wybrane okazy · selected collections

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Ranunculus hederaceus L. [🔉 ra·nun·ku·lus he·de·ra·ce·us]Batrachium hederaceum (L.) Gray [🔉 ba·tra·chi·um he·de·ra·ce·um](pl) jaskier bluszczolistny · włosienicznik bluszczolistny
hedera, -ae; hederaceus, -a, -um (lat., subst., f) — starorzymska nazwa bluszczu pospolitego (Hedera helix); dopełniacz hederae; przymiotnik hedareaceus, -ea, -eum (bluszczopodobny, bluszczowy)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji