atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Ranunculus ×gluckii A. Félix ex C.D.K. Cook [🔉 ra·nun·ku·lus *]

jaskier Glucka, włosienicznik Glucka
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Batrachium Batrachium Batrachium BatrachiumBatrachiumjaskier Riona (Ranunculus rionii)jaskier Kauffmanna (Ranunculus kauffmannii)
wystepowanie
Ranunculus circinatus · jaskier krążkolistny
włosienicznik krążkolistny
Batrachium circinatum
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
×
wystepowanie
Ranunculus trichophyllus · jaskier skąpopręcikowy
włosienicznik skąpopręcikowy
Batrachium trichophyllum
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona częściowa (2.210)
Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia