atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]

Ranunculus ×gluckii A. Félix ex C.D.K. Cook

jaskier Glucka włosienicznik Glucka
Batrachium Batrachium Batrachium BatrachiumBatrachiumjaskier Riona (Ranunculus rionii)jaskier Kauffmanna (Ranunculus kauffmannii)
wystepowanie
Ranunculus circinatus · jaskier krążkolistny
włosienicznik krążkolistny
Batrachium circinatum
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
×
wystepowanie
Ranunculus trichophyllus · jaskier skąpopręcikowy
włosienicznik skąpopręcikowy
Batrachium trichophyllum
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona częściowa (2.210)
Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia