takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rubus circipanicus E. H., L. KRAUSE

jeżyna maklemburska