takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Rosa kokanica (Regel) Regel ex Juz.