Riccia ciliifera Link ex Lindenb.

wgłębka rzęsista
na stronie — występowanie

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.60 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.