atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Rhododendron forrestii Balf. f. ex Diels [🔉 ro·do·den·dron *]

różanecznik rozesłany
Rhododendron Rhododendron Rhododendron Rhodod…Rhododendronazalia miękka (Rhododendron molle ssp. molle)rododendrony, różaneczniki, azalie uprawiane
🌸🌱

właściwości i zastosowanie

wymagania i uprawa

🌱🌸

odmiany (form i odmian #9) analiza dostępności roślin

Grupa 16a Forrestii (Repens) - różanecznik rozesłany (Rhododendron forrestii) ssp. forrestii i mieszańce — Zimozielone krzewy, zwykle do 1 m wysokości. Luźne baldachy; kwiaty zawsze czerwone. Liście podłużne, ciemnozielone.