takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Cerastium pumilum Curtis s. str.

rogownica drobna
Cerastium pumilum Curtis ssp. pumilum
CerastiumCerastiumrogownica drobna agg. (Cerastium pumilum agg.)rogownica murawowa (Cerastium glutinosum)
skróty
Cerastium pumilum (rogownica drobna)
02.06.1955 copyright © by Jerzy Kruk XL
Cerastium pumilum (rogownica drobna)
XL
Cerastium pumilum (rogownica drobna)
XL

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Cerastium (rogownica)kl 3825
Rośliny jednoroczne, (3)5 – 20 (30) cm wysokości; przeważnie ciemnozielone, łodyga w dole zwykle zaczerwieniona; gęsto gruczołowato owłosione i z krótkimi włoskami prostymi

space

Płatki 3× dłuższe niż szersze; dłuższe od kielicha. Pręcików 5.

space

Kwitnienie kwiecień – maj(czerwiec).

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Miejsca nasłonecznione, ciepłe, suche, kamieniste, pobocza dróg, tereny zruderalizowane, na glebach piaszczystych ale i na ciężkich.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
c) ekstremalne fluktuacje:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections