atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Rhododendron bureavii Franch. [🔉 ro·do·den·dron *]

różanecznik Bureava
Rhododendron bureavii (różanecznik Bureava)
05.05.2012, Arboretum Wojsławice; copyright © by Jacek Soboń
Rhododendron bureavii (różanecznik Bureava)
Rhododendron bureavii (różanecznik Bureava)
Rhododendron bureavii (różanecznik Bureava)
2015.05.05

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Rhododendron bureavii (różanecznik Bureava)

wymagania i uprawa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120505.55.js - Rhododendron bureavii (różanecznik Bureava); Arboretum Wojsławice
120505-55
leg. Jacek Soboń
/Arboretum Wojsławice/ #4

mieszaniec Rhododendron bureavii Franch.

Rhododendron bureavii × pachysanthum
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24]
Rhododendron pachysanthum · różanecznik rdzawolistny
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24]