atlas-roslin.pl

Rhododendron bureavii Franch. [🔉 ro·do·den·dron *]

różanecznik Bureava
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈