atlas-roslin.pl

Ribes ×nidigrolaria Rud. Bauer et A. Bauer

porzeczkoagrest
Ribes Ribes Ribes RibesRibesporzeczka agrest (Ribes uva-crispa)porzeczka amerykańska (Ribes americanum)
🌸🌱
Ribes ×nidigrolaria (porzeczkoagrest)
ogr. zielny, Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Ribes ×nidigrolaria (porzeczkoagrest)
Ribes ×nidigrolaria (porzeczkoagrest)
liście
Ribes ×nidigrolaria (porzeczkoagrest)
młode owoce
Ribes ×nidigrolaria (porzeczkoagrest)
kwiaty
Ribes ×nidigrolaria (porzeczkoagrest)
porównanie kwiatów gatunków rodzicielskich; od lewej: Ribes nigra, Ribes uva-crispa, Ribes ×nidigrolaria

właściwości i zastosowanie

wymagania i uprawa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20200623.3.kkcz - Ribes ×nidigrolaria (porzeczkoagrest); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
200623-3
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/ #2
znalezisko 20210511.7.kkcz - Ribes ×nidigrolaria (porzeczkoagrest); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
210511-7
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/ #2