Ribes ×nidigrolaria Rud.Bauer & A.Bauer

porzeczkoagrest