atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Polygonum aviculare s.l. L. [🔉 po·li·go·num *]

rdest ptasi (s.l.)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Polygonum (rdest)kl 1718
Dojrzały owoc (1.5) 2 – 3 mm długości, krótszy lub co najwyżej słabo wystaje z okwiatu, czerwonawy do czarno-brunatnego.
  
↓nieliście podobnej wielkości
Polygonum arenastrum
Polygonum arenastrum
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostę ...
· Okwiat w dole stopniowo zwężający się, ząbki okwiatu ±tak długie jak rurka. Żyłkowanie na zaschniętym okwiecie niewyraźne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
Polygonum arenastrum
syn. Polygonum aequale · takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak)
  Najpospolitszy gatunek z kręgu rdestu ptasiego (s.l.) (Polygonum aviculare s.l.). Przy polnych drogach, na poboczach, terenach ruderalnych, wiejskich podwórkach, na glebach różnego rodzaju. Dobrze znosi zadeptywanie i uszkodzenia mechaniczne, np. przez ptactwo domowe.
  
  
↑nie liście różnej wielkości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu zna ...
· Okwiat w dole nagle miskowato zwężony, ząbki okwiatu dłuższe od rurki. Żyłkowanie na zaschniętym okwiecie wyraźne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
  
    
↓nieliście duże ciemnozielone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się ...
· Ząbki okwiatu 2.5 – 3× dłuższe od rurki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
Polygonum aviculare s.str. (rdest ptasi (s.str.))
syn. Polygonum heterophyllum · Polygonum monspeliense
  Stanowiska ruderalne, chwast w uprawach, na glebach żyznych, wilgotnych, zasobnych w azot (także z ekstremalną zawartością tego składnika, np. przy pryzmach obornika itp.); nie znosi stanowisk suchych i zdeptywania
    
    
↑nie liście mniejsze, zielone
Polygonum rurivagum (rdest zmienny)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje si ...
· Ząbki okwiatu ok. 2× dłuższe od rurki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
Polygonum rurivagum (rdest zmienny)
syn. Polygonum aviculare ssp. rurivagum · takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak)
  Pola, ugory, miejsca nieudeptywane przy drogach, tereny ruderalne, chwast ogrodowy. Preferuje gleby suchsze, ubogie, także rośnie na piaskach i w miejscach zasolonych.
    

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Polygonum aviculare s.l. (rdest ptasi (s.l.))
Pospolity; przydroża, uprawy, miejsca ruderalne, piaski nadwodne i namuliska.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Polygonum aviculare s.l. (rdest ptasi (s.l.))
🌱
W medycynie stosuje się Polygoni avicularis herba (ziele rdestu ptasiego) — całe lub pocięte, wysuszone, kwitnące części nadziemne tego gatunku.