Riccardia multifida (L.) Gray

lśniątka pierzastodzielna
na stronie — znaleziska
Riccardia multifida (lśniątka pierzastodzielna)
poł.-zach.Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Riccardia multifida (lśniątka pierzastodzielna)
Riccardia multifida (lśniątka pierzastodzielna)
Riccardia multifida (lśniątka pierzastodzielna)
Riccardia multifida (lśniątka pierzastodzielna)
Riccardia multifida (lśniątka pierzastodzielna)
Riccardia multifida (lśniątka pierzastodzielna)
Riccardia multifida (lśniątka pierzastodzielna)
Riccardia multifida (lśniątka pierzastodzielna)
Riccardia multifida (lśniątka pierzastodzielna)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.174.jmak - Riccardia multifida (lśniątka pierzastodzielna); poł.-zach.Niemcy
jmak.174
leg. Jarosław Makowski
/poł.-zach.Niemcy/ #19