atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· archeofit, zadomowiony [234]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Anthemis cotula L. [🔉an·te·mis *]

rumian psi
Anthemis Anthemis Anthemis AnthemisAnthemisrumian polny (Anthemis arvensis)rumian ruski (Anthemis ruthenica)
Anthemis cotula (rumian psi)
22.07.2009, Mańczyce k.Jordanowa Śl.; copyright © by Zygmunt Dajdok XL
Anthemis cotula (rumian psi)
XL
Anthemis cotula (rumian psi)
XL
cechy diagnostyczne w kluczu:Anthemis (rumian)kl 8593

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Anthemis cotula (rumian psi)

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony. Archeofit.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <10000.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(i) liczba osobników generatywnych w każdej subpopulacji ≤1000.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Europa [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych