atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » subCl.Asteridae » euasterids » campanulids » Ord.Asterales » Fam.Asteraceae » Asteroideae » Anthemis »

Anthemis cotula L. [🔉an·te·mis *]

rumian psi
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Anthemis Anthemis Anthemis AnthemisAnthemisrumian polny (Anthemis arvensis)rumian ruski (Anthemis ruthenica)
Anthemis cotula (rumian psi)
22.07.2009, Mańczyce k.Jordanowa Śl.; copyright © by Zygmunt Dajdok XL
Anthemis cotula (rumian psi)
XL
Anthemis cotula (rumian psi)
XL
cechy diagnostyczne w kluczu:Anthemis (rumian)kl 8593

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
wystepowanie
o mapie
ekologiczne liczby wskaźnikowe Anthemis cotula (rumian psi)

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]: VU – narażony. Archeofit.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <10000.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(i) liczba osobników generatywnych w każdej subpopulacji ≤1000.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]: - zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Europa [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych