takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rumex palustris Sm.

szczaw błotny
Rumex paluster Sm.
Rumex palustris (szczaw błotny)
22.07.2004 copyright © by Piotr Sikorski
Rumex palustris (szczaw błotny)
Rumex palustris (szczaw błotny)
Rumex palustris (szczaw błotny)

cechy charakterystyczne

Roślina jednoroczna lub dwuletnia, (10)20-80(100) cm wysokości.

space

Owocostan dojrzały (jak i cała roślina pod koniec rozwoju) brązowozielony, przynajmniej w dole luźny, z oddalonymi pseudookółkami owoców.

space

Kwitnie lipiec-wrzesień.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Częsty. Namuliska, brzegi stawów i temu podobne tereny zruderalizowane; gleba wilgotna lub podmokła, żyzna, mniej lub bardziej zasolona.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040722.1.psk - Rumex palustris (szczaw błotny)
psk.040722-1
leg. Piotr Sikorski #3
znalezisko 00010000.09_1b2.jmak - Rumex palustris (szczaw błotny); ok. Łeby
jmak.09_1b2
leg. Jarosław Makowski
/ok. Łeby/ #6