atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Xanthium albinum (Widder) H.Scholz [🔉 ksan·ti·um *]

rzepień włoski, rzepień brzegowy
Xanthium riparium Itzigs. et Hertsch · Xanthium strumarium ssp. strumarium × ssp. italicum
Xanthium albinum (rzepień włoski)
osobnik; owocująca roślina w nadbrzeżnych zaroślach; tu widoczny osobnik wypreparowany z otaczających go zarośli; 02.09.2008, Stanisławice; Rzeka Raba [nadbrzeżne zarośla]; copyright © by Waldemar i Maria Mazur
Xanthium albinum (rzepień włoski)
pokrój
Xanthium albinum (rzepień włoski)
owoce
Xanthium albinum
XL
Xanthium albinum (rzepień włoski)
Xanthium albinum (rzepień włoski)
koszyczek męski
Xanthium albinum (rzepień włoski)
owoce
Xanthium albinum (rzepień włoski)
koszyczek żeński
Xanthium strumarium
kwiatostany
Xanthium albinum (rzepień włoski)
Xanthium albinum (rzepień włoski)
Xanthium albinum (rzepień włoski)
Xanthium albinum (rzepień włoski)
Xanthium albinum (rzepień włoski)
cechy diagnostyczne w kluczu:Xanthium (rzepień)kl 273

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Xanthium albinum (rzepień włoski)
Xanthium albinum (rzepień włoski)
osobnik; owocująca roślina w nadbrzeżnych zaroślach; tu widoczny osobnik wypreparowany z otaczających go zarośli
Xanthium albinum (rzepień włoski)
Xanthium albinum (rzepień włoski)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Xanthium albinum (rzepień włoski)
Xanthium albinum (rzepień włoski)

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny w skali kraju; kenofit; pochodzenie: południe Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: 1853r.]

Kategoria inwazyjności IV (najwyższa) 15pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników lub w dużych skupieniach; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3270 — zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i All.Bidention tripartiti p.p.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.B133.bl - Xanthium albinum (rzepień włoski)
B133
leg. Barbara Łotocka #19
znalezisko 20080902.2.wm - Xanthium albinum (rzepień włoski); Stanisławice; Rzeka Raba [nadbrzeżne zarośla]
080902-2
leg. Waldemar i Maria Mazur, det. Waldemar Mazur
/Stanisławice; Rzeka Raba [nadbrzeżne zarośla]/ #6
znalezisko 20220714.BG2189.22 - Xanthium albinum (rzepień włoski); Rapocin pow. głogowski, 400m S
220714-BG2189
leg. Błażej Gierczyk
/Rapocin pow. głogowski, 400m S/ #6