atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » subCl.Asteridae » euasterids » lamiids » Ord.Gentianales »

Fam. Rubiaceae [🔉 ru·bi·a·ce·e]

marzanowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
  
↓nie(z) kielich wyraźny
Sherardia arvensis (rolnica pospolita)
Sherardia arvensis
Sherardia arvensis
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty w szczytowych pęczkach o charakterze główki, otoczone okółkiem z najwyższych liści zrośniętych nasadami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Sherardia arvensis L. (rolnica pospolita)
wystepowanie
Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
  
  
↑nie (z) kielich niewyraźny lub brak
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty w kątach liści lub kwiatostan szczytowy, silnie rozgałęziony wierzchotkowato,
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  
    
↓nie(z) wierzchotki w kątach liści, krótsze od nich
Cruciata laevipes (przytulinka krzyżowa)
Cruciata glabra (przytulinka wiosenna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście i przylistki po 4 w okółku, z 3 nerwami, jajowato-eliptyczne.
    
    
↑nie (z) wierzchotki końcowe lub w kątach liści, dłuższe od nich
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście i przylistki w okółkach po 4-12.
    
      
↓nie(z) korona 4-5 (6)-krotna; owoce mięsiste z jednej rozwiniętej rozłupki
Rubia tinctorum (marzana barwierska)
Rubia tinctorum (marzana barwierska)
Rubia tinctorum (marzana barwierska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korona z 4-5 łatkami, prawie bez rurki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Rubia tinctorum L. (marzana barwierska)
marzanna barwierska · Efemerofit.[491]
  Dawniej uprawiana i dziczejąca.
      
      
↑nie (z) korona (3) 4-krotna; owoce suche, zwykle z dwóch rozłupek
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rozłupnia sucha, zwykle z dwoma rozwiniętymi rozłupkami.
      
        
↓nie(z) korona z rurką, szypułki krótkie, podkwiatki obecne
Asperula cynanchica (marzanka pagórkowa)
Asperula tinctoria
Asperula tinctoria (marzanka barwierska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Szypułki kwiatowej brak lub krótsza od zalążni; podkwiatki zwykle obecne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
        
        
↑nie (z) korona bez lub z b. krótką rurką, szypułka dłuższa, podkwiatów brak
Galium aparine (przytulia czepna)
Galium rotundifolium (przytulia okrągłolistna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Szypułki kwiatów dłuższe od zalążni, podkwiatków brak.
        
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony
W krajowej florze rośliny zielne lub byliny. Poza florą Polski, w strefie tropikalnej rodzina bardzo bogata w gatunki (ponad 10 tyś. gatunków) którymi są przeważnie drzewa lub krzewy, rzadziej pnącza; zalicza się tu np. takie rośliny jak kawowiec (Coffea) i drzewo chininowe (Cinchona).

Liście niepodzielone, całobrzegie, z przylistkami. Ułożone pozornie okółkowo, w istocie naprzeciwległe, nakrzyżległe. Okółek budują z podobnymi do nich liści dwoma lub więcej, dużymi przylistkami.

Kwiatostan typu wiecha wierzchotkowa.

Kwiaty zwykle o symetrii promienistej, obupłciowe, w naszej florze 4-krotne (poza tym 3-5-krotne).

Kielich zwykle słabo rozwinięty.

Korona lejkowata, dzwonkowata, talerzykowata lub kółkowa o płatkach zrośniętych.

Pręcików tyle samo co płatków (w naszej florze 4), są one wzajemnie międzyległe.

Słupek jeden, dolny (wyjątkowo nawpółdolny lub górny). Zbudowany z dwóch, rzadziej trzech owocolistków lub wielokrotny i z taką samą ilością komór. Dwie szyjki słupka (w dole mogą być zrośnięte.

Owocem u gatunków krajowych jest rozłupnia rozpadająca się na dwa pojedyncze owocnie (rozłupki). Poza tym owocem u nierodzimych gatunków może być torebka, jagoda lub pestczak. Nasiona z bielmem.W krajowej florze rośliny zielne lub byliny. Poza florą Polski, w strefie tropikalnej rodzina bardzo bogata w gatunki (ponad 10 tyś. gatunków) którymi są przeważnie drzewa lub krzewy, rzadziej pnącza; zalicza się tu np. takie rośliny jak kawowiec (Coffea) i drzewo chininowe (Cinchona).

space

Kwiatostan typu wiecha wierzchotkowa.

space

Kielich zwykle słabo rozwinięty.

space

Pręcików tyle samo co płatków (w naszej florze 4), są one wzajemnie międzyległe.

Słupek jeden, dolny (wyjątkowo nawpółdolny lub górny). Zbudowany z dwóch, rzadziej trzech owocolistków lub wielokrotny i z taką samą ilością komór. Dwie szyjki słupka (w dole mogą być zrośnięte.

space