atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Cerastium dubium (Bastard) Guepin [🔉 ce·ras·ti·um *]

rogownica lepka
Cerastium anomalum Waldst. et Kit. · Cerastium dubium (Bastard) O. Schwartz
Cerastium Cerastium Cerastium CerastiumCerastiumrogownica trójszyjkowa (Cerastium cerastoides)rogownica źródlana (Cerastium fontanum)
Cerastium dubium (rogownica lepka)
05.2013, Aldomirovsko Blato, Bułgaria; copyright © by Paweł Kalinowski XL
Cerastium dubium (rogownica lepka)
Cerastium dubium (rogownica lepka)
Cerastium dubium (rogownica lepka)
Cerastium dubium (rogownica lepka)
Cerastium dubium (rogownica lepka)
Cerastium dubium (rogownica lepka)
XL
Cerastium dubium (rogownica lepka)
Cerastium dubium (rogownica lepka)
Cerastium dubium (rogownica lepka)
Cerastium dubium (rogownica lepka)
Cerastium dubium (rogownica lepka)
Cerastium dubium (rogownica lepka)
Cerastium dubium (rogownica lepka)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Cerastium (rogownica)kl 3803
Roślina jednoroczna o pędach wzniesionych, rzadko kiedy rozgałęzionych. Łodyga i równowąskie liście lepko ogruczolone.

space

Nasiona żółtawobrązowe, (0.5) 0.6 – 0.7 (0.8) mm długości.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Cerastium dubium (rogownica lepka)
Wilgotne piaski, na łąkach bez ścisłej darni, rzadko na siedliskach synantropijnych. Gatunek o zasięgu pontyjsko-pannońskim.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20130500.4.pk - Cerastium dubium (rogownica lepka); Aldomirovsko Blato, Bułgaria
130500-4
leg. Paweł Kalinowski
/Aldomirovsko Blato, Bułgaria/ #2
znalezisko 20140700.6.pk - Cerastium dubium (rogownica lepka); OB Kopenhaga, Dania
140700-6
leg. Paweł Kalinowski
/OB Kopenhaga, Dania/ #2
znalezisko 20210609.1.pkob - Cerastium dubium (rogownica lepka); Dolina Środkowej Odry
210609-1
leg. Piotr Kobierski
/Dolina Środkowej Odry/ #12