takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Cerastium dubium (Bastard) Guepin

rogownica lepka
Cerastium anomalum Waldst. et Kit. · Cerastium dubium (Bastard) O. Schwartz
Cerastium dubium (rogownica lepka)
XL
Cerastium dubium (rogownica lepka)
Cerastium dubium (rogownica lepka)
XL
Cerastium dubium (rogownica lepka)

cechy charakterystyczne

Roślina jednoroczna o pędach wzniesionych, rzadko kiedy rozgałęzionych. Łodyga i równowąskie liście lepko ogruczolone.

space

Nasiona żółtawobrązowe, (0.5)0.6-0.7(0.8)mm długości.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Wilgotne piaski, na łąkach bez ścisłej darni, rzadko na siedliskach synantropijnych. Gatunek o zasięgu pontyjsko-pannońskim.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20130500.4.pk - Cerastium dubium (rogownica lepka); Aldomirovsko Blato, Bułgaria
pk.130500-4
leg. Paweł Kalinowski
/Aldomirovsko Blato, Bułgaria/ #2
znalezisko 20140700.6.pk - Cerastium dubium (rogownica lepka); OB Kopenhaga, Dania
pk.140700-6
leg. Paweł Kalinowski
/OB Kopenhaga, Dania/ #2