atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Rosa hemsleyana Täckh. [🔉 ro·sa *]

Rosa hemsleyana
08.06.2012, Ogrod Dendrologiczny w Przelewicach; copyright © by Jacek Soboń
Rosa hemsleyana
Rosa hemsleyana
Rosa hemsleyana
Rosa hemsleyana
Rosa hemsleyana
Rosa hemsleyana

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Rosa hemsleyana
🌱
🌺 ozdobne kwiaty

wymagania i uprawa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110717.84.js - Rosa hemsleyana; Ogród Botaniczny w Libercu
110717-84
leg. Jacek Soboń
/Ogród Botaniczny w Libercu/ #5
znalezisko 20120608.2.js - Rosa hemsleyana; Ogrod Dendrologiczny w Przelewicach
120608-2
leg. Jacek Soboń
/Ogrod Dendrologiczny w Przelewicach/ #3