antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Rubus canadensis L.

jeżyna kanadyjska
na stronie — występowanie