atlas-roslin.pl

Radula complanata (L.) Dumort.

usznica spłaszczona
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Radula complanata (usznica spłaszczona)
04.05.2019, Siechnice, dolina Odry-Oławy; copyright © by Marek Snowarski
Radula complanata (usznica spłaszczona)
3D
pęd od góry; liście zachodzące; na ich krawędzi rozmnóżki
Radula complanata (usznica spłaszczona)
3D
strona dolna pędu; widać mniejszy prostokątny płat liścia przylegający do łodygi
Radula complanata (usznica spłaszczona)
XL,3D
poprzerastane mchem sznureczniak pełzający (Platygyrium repens), w dolnej części dobrze widać jego gałązkowate rozmnóżki
Radula complanata (usznica spłaszczona)
3D
Radula complanata (usznica spłaszczona)
Radula complanata (usznica spłaszczona)
Radula complanata (usznica spłaszczona)
Radula complanata (usznica spłaszczona)
XL
Radula complanata (usznica spłaszczona)
XL
listki z rozmnóżkami
Radula complanata (usznica spłaszczona)
XL
widać mniejsze prostokątne, prawie kwadratowe, płaty liścia przylegające do łodygi
Radula complanata (usznica spłaszczona)
Radula complanata (usznica spłaszczona)
komórki środkowej części listka; ciałka oleiste
Radula complanata (usznica spłaszczona)
rozmnóżki
Radula complanata (usznica spłaszczona)
XL

występowanie

Mszaki.[360]
Radula complanata (usznica spłaszczona)
Radula complanata (usznica spłaszczona)
XL

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20190504.2.19 - Radula complanata (usznica spłaszczona); Siechnice, dolina Odry-Oławy
190504-2
leg. Marek Snowarski
/Siechnice, dolina Odry-Oławy/ #29, 6.3D
znalezisko 00010000.163.jmak - Radula complanata (usznica spłaszczona)
163
leg. Jarosław Makowski #14
znalezisko 20191213.2a.19 - Radula complanata (usznica spłaszczona); ok. Dubia, Skałki Krakowskie
191213-2a
leg. Marek Snowarski
/ok. Dubia, Skałki Krakowskie/ #11, 2.3D
znalezisko 20200508.10.20 - Radula complanata (usznica spłaszczona); pomiędzy stacjami PKP Borucice a Rogalice, k. mostu nad Smotrawą
200508-10
leg. Marek Snowarski
/pomiędzy stacjami PKP Borucice a Rogalice, k. mostu nad Smotrawą/ #1
znalezisko 20171027.1.jmak - Radula complanata (usznica spłaszczona); płd.-zach. Niemcy
171027-1
leg. Jarosław Makowski
/płd.-zach. Niemcy/ #1