takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Rodgersia sambucifolia Hemsl.

rodgersia bzolistna
na stronie — wymagania i uprawa

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość 60-80 cm · kwitnienie: 7

Wymagania: światło · cień · woda · gleba wilgotna lub gleba mokra · żyzność · podłoże bardzo żyzne