takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Potamogeton compressus L.

rdestnica ściśniona
na stronie — występowanie
Potamogeton compressus (rdestnica ściśniona)
28.06.1873, Łosice-Artych, woj. mazowieckie; copyright © by arkusze zielnikowe ze zbiorów WA; fot. M. Graniszewska, P. Kalinowski XL
Potamogeton compressus (rdestnica ściśniona)
XL
Potamogeton compressus (rdestnica ściśniona)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.