atlas-roslin.pl

Potamogeton compressus L. [🔉 * com·pres·sus]

rdestnica ściśniona
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Potamogeton compressus (rdestnica ściśniona)
07.2019, Drażniew gm. Korczew; copyright © by Paweł Kalinowski XL
Potamogeton compressus (rdestnica ściśniona)
XL
Potamogeton compressus (rdestnica ściśniona)
XL
Potamogeton compressus (rdestnica ściśniona)
Potamogeton compressus (rdestnica ściśniona)
XL
Potamogeton compressus (rdestnica ściśniona)
cechy diagnostyczne w kluczu:Potamogeton - wąskolistnekl 5987

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie
o mapie
ekologiczne liczby wskaźnikowe Potamogeton compressus (rdestnica ściśniona)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]: VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20190700.1.pk - Potamogeton compressus (rdestnica ściśniona); Drażniew gm. Korczew
190700-1
leg. Paweł Kalinowski
/Drażniew gm. Korczew/ #3

ten gatunek tworzy mieszańca z: