atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Rhinanthus borbasii (DÖRFL.) Soó

szelężnik Borbása
Rhinanthus Rhinanthus Rhinanthus RhinanthusRhinanthusszelężnik wysokogórski (Rhinanthus alpinus)szelężnik mniejszy (Rhinanthus minor)