atlas-roslin.pl

Potamogetonaceae [🔉 po·ta·mo·ge·to·na·ce·e]

rdestnicowate
  
↓nieliście naprzeciwległe, rzadziej niektóre po 3 w okółku
Groenlandia densa (rdestniczka gęsta)
Groenlandia densa (rdestniczka gęsta)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· przylistki obecne tylko przy liściach podpierających pędy boczne lub szypułę kwiatostanu, 2 – 4 mm długości.
· ta cecha diagnos ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
Groenlandia densa (rdestniczka gęsta)
wystepowanie
grenlandia gęsta, rdestnica gęsta · syn. Potamogeton densus · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  
  
↑nie liście skrętoległe, tylko w rozgałęzieniach niekiedy naprzeciwległe
Potamogeton pectinatus (rdestnica grzebieniasta)
XL
Potamogeton perfoliatus (rdestnica przeszyta)
XL
Potamogeton natans
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dos ...
· przylistki obecne przy wszystkich liściach, 3 – 140 mm długości, przeważnie wyraźne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja log ...
· ta cecha diagnos ...