takson uprawiany [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Robinia ×ambigua Poir.

robinia wątpliwa robinia pośrednia
Robinia pseudoacacia × viscosa
Robinia ×ambigua (robinia wątpliwa)
2017, Poznań, Las Marceliński; copyright © by Błażej Gierczyk
Robinia ×ambigua (robinia wątpliwa)
XL
Robinia ×ambigua (robinia wątpliwa)
XL
Robinia ×ambigua (robinia wątpliwa)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Robinia (robinia)kl 7524
Mieszaniec robinii (Robinia pseudoacacia) × robini lepkiej (Robinia viscosa) o cechach pośrednich, bardziej lub mniej zbliżone do któregoś z gatunków rodzicielskich.
Krzewy lub niskie drzewka.

space

występowanie

Najczęściej spotykana różowokwiatowa robinia na stanowiskach spontanicznych. Rozprzestrzenia się głównie przez odrosty korzeniowe.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: południowo-wschodnia Ameryka Północna [czas przybycia na teren Polski: XIXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa:

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20170000.3.bg - Robinia ×ambigua (robinia wątpliwa); Poznań, Las Marceliński
170000-3
leg. Błażej Gierczyk
/Poznań, Las Marceliński/ #4