atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Rubus parviflorus Nutt. [🔉 ru·bus *]

jeżyna drobnokwiatowa