Lamium amplexicaule siewka

rozwój jasnoty różowej
na stronie — opis · znaleziska